International Bible Knowledge Institute
Randolph Dunn, President
Roberto Santiago, Dean
Miedzynarodowy Instytut Wiedzy Biblijnej
S. M. Vinay Kumar, Directr IBKI India
  • Skontaktuj sie z nami
  • O IBKI
Celem Miedzynarodowego Instytutu Wiedzy Biblijnej (IBKI) jest udostepnianie lekcji Celem Miedzynarodowego Instytutu Wiedzy Biblijnej (IBKI) jest udostepnianie lekcji biblijnych kazdemu, kto chce dowiedziec sie wiecej o Bogu i Jego woli. Studenci NIE sa zobowiazani do uczeszczania do Instytutu w celu uzyskania certyfikatu lub dyplomu. Te lekcje mozna studiowac w salach lekcyjnych, przez Zoom, online, pobrac na urzadzenie cyfrowe, wyslac e-mailem, wydrukowac lub wykorzystac je osoby lub koscioly w ich posludze ewangelizacyjnej.

Certyfikat IBKI zostanie przyznany po ukonczeniu kazdego z pierwszych czterech kursów, Dyplom IBKI Achiever po ukonczeniu pierwszych pieciu kursów, Dyplom IBKI Scholar po ukonczeniu wszystkich szesciu kursów. Po ukonczeniu wszystkich siedmiu kursów zostajesz Mistrzem Biblijnym Uczonym IBKI.

Miedzynarodowy Instytut Wiedzy Biblijnej nie jest instytucja akredytowana.

Ksiazki IBKI zostaly przetlumaczone przez oprogramowanie komputerowe. Dlatego nie sa tak dokladne, jak materialy przetlumaczone przez ludzi. Prosimy o informowanie nas o wszelkich niedokladnych tlumaczeniach.

Course 1 - God's Message |Kurs 1 - Boze przeslanie

How Did Everything Get Here? | Jak wszystko sie tu dostalo?
Christ - The Man Who Was God
Christ - The Mystery Of God | Chrystus - tajemnica
Myths About God | Mity o Bogu
From Death to Life | Od smierci do zycia
Mortal Man From Life to Death | Czlowiek smiertelny - Zycie do smierci
Planned Redemption | Planowane odkupienie
Messages From The Gospels | Przeslania z Ewangelii

Course 2 - Obedience To His Message | Kurs 2 - Posluszenstwo Jego przeslaniu
Time Before Christ | Czas przed Chrystusem
Time Christ was on Earth - Czas, kiedy Chrystus byl na Ziemi
Time After Christ Ascended to Heaven | Czas po wstapieniu Chrystusa do nieba
End of Time on Earth | Koniec czasu na Ziemi
Time to Decide | Czas na podjecie decyzji
Baptism into Christ | Chrzest w Chrystusa

Course 3 - A New Spiritual Life In Christ | Kurs 3 - Nowe zycie duchowe w Chrystusie

A Kingdom Not Made With Hamds | Królestwo nie z szynkami
Servants in the Kingdom | Sludzy w Królestwie
First Principles of Christ | Pierwsze zasady Chrystusa
Spiritual Milk | Mleko duchowe
Living Liberated | Zycie wyzwolone
Messages from the Epistles | Przeslania z Listów
Worship God in Spirit and Truth | Wielbic Boga w Duchu i Prawdzie

Course 4 - Growing In Christ | Kurs 4 - Wzrastanie w Chrystusie

Jesus of Nazareth | Jezus z Nazaretu
Life of Christ | Zycie Chrystusa
United in Christ | Zjednoczeni w Chrystusie
Body, Spul and Spirit, Where Do They Go When You Die? \ Cialo, dusza i duch, dokad ida po smierci?
Marriage and Divorce | Malzenstwo i rozwód
God's Sabbath | Bozy sabat
Hebrews | Hebrajczyków
Creation before Genesis | Stworzenie przed Ksiega Rodzaju

Course 5 - Maturing In Christ | Kurs 5 - Dojrzewanie w Chrystusie

Lessons From The Cross | Lekcje z krzyza
God's Rebuilding Process | Bozy proces odbudowy
Greatest Questions Ever Asked | Najwieksze pytania, jakie kiedykolwiek zadano
Liviing For One Another | Zyjac dla siebie nawzajem
Living The Maximum Life | Zycie na maksa
Promises Now and For Evermoree | Obietnice na teraz i na zawsze
Real Men are Godly Men | Prawdziwi mezczyzni to Bozy mezczyzni
Wonderful Words Of Life | Wspaniale slowa zycia

Course 6 - Becoming a Bible Scholar | Kurs 6 – Zostac znawca Biblii

Shadows, Types and Prophecies | Cienie, typy i proroctwa
Holy Spirit | Duch Swiety
Daniel | Daniel
Revelation of Jesus Christ to the Apostle John | Objawienie Jezusa Chrystusa Apostolowi Janowi
Silence of the Scriptures | Milczenie Pisma Swietego
Teachings & Practices after AD 100 | Nauka i praktyka po roku 100 n.e.
Compiling and Translating the Bible | Kompilacja i tlumaczenie Biblii
Today's Church Practices | Wspólczesne praktyki koscielne

Course 7 - An IBKI Master Scholar | Kurs 7 - Mistrz Uczony IBKI

Outlined Bible| Biblia Zarysowana
Summarized Bible | Biblia streszczona
Types and Metaphors | Typy i metafory